Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Начало

Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас140 години. Много или малко са в историята на една болница. Тя е в нас. Тези, които са работили, работят и ще работят в нея. Болницата живее, диша за своите пациенти, за бургаските граждани. В годините сменяха името й над 10 пъти. Но какво значение има как ще я наричат.
 
Тя просто е Бургаската болница. 

  През болницата годишно преминават над 35 000 граждани. Един средно голям град влиза в болничните сгради със своите болки, страдания. Повечето се прибират в дома си с облекчение. Съдба. И лекарското изкуство има граници на възможното! 

  В болницата работят 195 лекари, 488 медицински сестри, акушерки и лаборанти, 273 друг персонал. 

  "УМБАЛ - Бургас" АД е болнично заведение с профилактични, диагностични, консултативни, лечебни, учебни и научни функции. 

  "УМБАЛ - Бургас" АД е единственото лечебно заведение в областта, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ.

Асистирана репродукция

Бърза помощ

Звено за Асистирана репродукция към УМБАЛ Бургас

Медицински център

Медицински център

Медицински център "Св. Николай Чудотворец"

Болнична аптека

Болнична аптека

Болнична аптека към УМБАЛ - Бургас